Place zabaw dla najmłodszych i fitness parki dla seniorów
Wspieram te inicjatywy
Bielsko-Biała
Moje Miasto
Nauczyciel akademicki
.
Budowa ścieżek rowerowych oraz nowych miejsc wypoczynku i rekreacji
Aktywnie wspieram te inicjatywy
Nowe inwestycje
jako podstawa rozwoju miasta
Jako główny organizator :

 

1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce wobec wyzwań współczesności. Aspekty legislacyjno-prawne, finansowo-ekonomiczne, organizacyjne oraz socjologiczne.”18-19 listopada 2013 r. Brenna, k. Bielska-Białej, 


Zastępca Przewodniczącego Komitetu Naukowego,
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.
Organizatorzy: Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej,
Spółdzielnia Mieszkaniowa Strzecha w Bielsku-Białej.

2.  Międzynarodowa wideokonferencja między Wyższą Szkołą Administracji w Bielsku-Białej, Orłowską filią Rosyjskiej Akademii Gospodarki Narodowej i Administracji Publicznej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej i Ługańskim Centrum Edukacji Podyplomowej nt. Samorząd Terytorialny w Polsce, Rosji i na Ukrainie. Doświadczenie i perspektywy rozwoju, 17 kwietnia 2012 r.

 

Pozostałe: 

 

1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Prawne, administracyjne i środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania dolin rzecznych, Bielsko-Biała, dnia 24-25 września 2013 r.

2. IV Konferencja pt. Nowe technologie komunikacji. Urzędy Przyszłości, Bielsko-Biała, 18 kwietnia 2013 r.

3. Seminarium pn. Transgraniczne know-how zorganizowane przez Wyższą Szkołę Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała, dnia 7 lipca 2012 r.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR oraz budżetu państwa.

4. Ogólnopolskie Seminarium na temat uznawania w Polsce zagranicznych dyplomów  i stopni naukowych zorganizowane przez Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego MNiSW, Warszawa, dnia  29 maja 2012 r.

5. Ogólnokrajowa Konferencja naukowa pod tytułem: Prawne i ekonomiczne aspekty współczesnego rynku pracy zorganizowana przez Beskidzką Wyższą Szkołę Umiejętności w Żywcu pod patronatem Posła Stanisława Pięty oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Żywiec, dnia 26 maja 2012 r.

6. Konferencja międzynarodowa AGORADA 2011 Regional Smart Specialisation, Nowa strategia rozwoju regionalnego. Inteligentna specjalizacja. Na drodze do wdrażania europejskiej strategii 2020; Bielsko-Biała, 17/18 listopada 2011 r.

7. Konferencja naukowa nt. Zamówienia publiczne w praktyce, 17 stycznia 2011 r.
Konferencja zorganizowana przez Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa  i Administracji.

8. II Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości oraz obchody Śląskiego Dnia Budowlanych –  2010 r., Katowice 14 października 2010 r.

9. Konferencja naukowa nt. Prawo nieruchomości na świecie (The international context of Real estate law), 21 czerwca 2010 r.
Konferencja zorganizowana przez Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji.

10. Ogólnopolska konferencja nt. Prawne, administracyjne i środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania dolin rzecznych, 8- 9 czerwca 2010 r.
Wygłoszenie referatu pt. Administracyjne i finansowoprawne uwarunkowania gospodarowania gruntami położonymi w międzywalu i pod wałami przeciwpowodziowymi.
Udział w Komitecie Naukowym tej Konferencji.
Organizatorzy: Wydział Administracji Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej.

11. Drugi Regionalny Kongres Nauk Sądowych na temat integracji oraz funkcjonowania
biegłych sądowych w Polskim wymiarze sprawiedliwości, Częstochowa, 15 kwietnia 2010 r.
Organizatorzy: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Ekonomicznych w Częstochowie.

12. Ósma Krajowa Konferencja Biegłych Sądowych z zakresu ekonomii, rachunkowości, finansów, organizacji i zarządzania na temat przeciwdziałania patologiom gospodarczym, 16 kwietnia 2010 r., Częstochowa.
Organizatorzy: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Ekonomicznych w Częstochowie.

13. Teoria i praktyka zarządzania kryzysowego, 24 marca 2010 r.
Organizatorzy:
Wydział Administracji Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej,
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego           
w Katowicach,
Wydział Zarządzenia Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.

14. Wewnętrzne systemy zapewnienia jakości kształcenia i budowa programów na bazie efektów uczenia się, 29 października 2009 r.
Organizatorzy: Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza,
Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej.

15. Pierwszy Regionalny Kongres Nauk Sądowych na temat integracji oraz funkcjonowania biegłych sądowych w Polskim wymiarze sprawiedliwości, Częstochowa 17 kwietnia 2009 r.
Organizatorzy: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Ekonomicznych w Częstochowie oraz Urząd Miasta Częstochowy.

16. Siódma Krajowa Konferencja Biegłych Sądowych z zakresu ekonomii, rachunkowości, finansów, organizacji i zarządzania na temat przeciwdziałania patologiom gospodarczym, 16 kwietnia 2009 r., Częstochowa.
Organizatorzy: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Ekonomicznych w Częstochowie oraz Urząd Miasta Częstochowy.

17. Szósta Krajowa Konferencja Biegłych Sądowych z zakresu ekonomii, rachunkowości, finansów, organizacji i zarządzania na temat przeciwdziałania patologiom gospodarczym,  17 - 18 kwietnia 2008 r., Częstochowa.
Organizatorzy: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Ekonomicznych w Częstochowie oraz Urząd
Miasta Częstochowy.

18. Piąta Krajowa Konferencja Biegłych Sądowych z zakresu ekonomii, rachunkowości, finansów, organizacji i zarządzania na temat przeciwdziałania patologiom gospodarczym, 19 - 20 kwietnia 2007 r., Częstochowa.
Organizatorzy: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Ekonomicznych w Częstochowie oraz Urząd
Miasta Częstochowy.

 

Od lewej: dr Konrad Łoś, prof. zw. dr hab. Stanisława Kalus, dr hab. Magdalena Habdas, prof. dr hab. Leszek Ogiegło.