Place zabaw dla najmłodszych i fitness parki dla seniorów
Wspieram te inicjatywy
Bielsko-Biała
Moje Miasto
Nauczyciel akademicki
.
Budowa ścieżek rowerowych oraz nowych miejsc wypoczynku i rekreacji
Aktywnie wspieram te inicjatywy
Nowe inwestycje
jako podstawa rozwoju miasta

Dr Konrad Łoś bierze udział w kształceniu kadr dla administracji publicznej, organów wymiaru sprawiedliwości, służb mundurowych oraz biznesu. Jest zatrudniony na stanowisku Adiunkta na Wydziale Nauk Stosowanych Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Prowadzi działalność dydaktyczno-naukową także w obrębie Wydziałów Zamiejscowych Akademii WSB w Cieszynie oraz Żywcu. Natomiast przez całą dekadę, począwszy od 2008 r. związany był z Wyższą Szkołą Administracji w Bielsku-Białej, gdzie pracował na Wydziale Administracji w Zakładzie Prawa Publicznego i Sądowego kolejno na stanowiskach: starszego wykładowcy, następnie adiunkta. Na Uczelni pełnił m.in. funkcję rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów oraz członka komisji ds. jakości kształcenia, a także przewodniczącego zespołu działającego w ramach tejże komisji. Wcześniej, od 2005 r. prowadził zajęcia dydaktyczne w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, a także współpracował z innymi ośrodkami akademickimi, gdzie realizował wykłady zlecone. Wśród tych ośrodków należy wymienić m.in. Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach. Prowadził także gościnnie wykłady dla funkcjonariuszy w Szkole Policji w Katowicach Piotrowicach. Konrad Łoś jest niezwykle doświadczonym promotorem oraz dydaktykiem. Na przestrzeni ostatnich 10 lat wypromował ok. 250 seminarzystów. Jest promotorem prac magisterskich, licencjackich, a także inżynierskich. Systematycznie bierze udział w pracach komisji egzaminacyjnych egzaminów dyplomowych gdzie występuje w różnych rolach (promotora, recenzenta bądź przewodniczącego komisji). Jako dydaktyk przeprowadził łącznie ok. 6500 godzin różnych form zajęć dydaktycznych ze studentami.

Konrad Łoś jako nauczyciel akademicki realizuje zajęcia dydaktyczne obejmujące swoim zakresem kilka dyscyplin prawniczych. Obejmują one w szczególności obszar prawa administracyjnego i naukę administracji, finanse, prawo gospodarcze i gospodarkę komunalną. Jest także specjalistą w dziedzinie zarządzania i obrotu nieruchomościami. W bieżącym semestrze jako promotor prowadzi trzy grupy seminaryjne.

 

 

 

 

  

 

 

Dr Konrad Łoś jako promotor gratuluje swojej seminarzystce uzyskania tytułu licencjata.

 

 

Dr Andrzej Cichy, dr Paweł Szudra i dr Konrad Łoś z absolwentami Administracji.