Place zabaw dla najmłodszych i fitness parki dla seniorów
Wspieram te inicjatywy
Bielsko-Biała
Moje Miasto
Nauczyciel akademicki
.
Budowa ścieżek rowerowych oraz nowych miejsc wypoczynku i rekreacji
Aktywnie wspieram te inicjatywy
Nowe inwestycje
jako podstawa rozwoju miasta

Dr Konrad Łoś jest zatrudniony na stanowisku Adiunkta na Wydziale Nauk Stosowanych Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Prowadzi działalność dydaktyczno-naukową także w obrębie Wydziałów Zamiejscowych Akademii WSB w Cieszynie oraz Żywcu. Natomiast przez całą dekadę, począwszy od 2008 r. związany był z Wyższą Szkołą Administracji w Bielsku-Białej, gdzie pracował na Wydziale Administracji w Zakładzie Prawa Publicznego i Sądowego kolejno na stanowiskach: starszego wykładowcy, następnie adiunkta. Na Uczelni pełnił m.in. funkcję rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów oraz członka komisji ds. jakości kształcenia, a także przewodniczącego zespołu działającego w ramach tejże komisji. Wcześniej, od 2005 r. prowadził zajęcia dydaktyczne w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, a także współpracował z innymi ośrodkami akademickimi, gdzie realizował wykłady zlecone. Wśród tych ośrodków należy wymienić m.in. Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach. Prowadził także gościnnie wykłady dla funkcjonariuszy w Szkole Policji w Katowicach Piotrowicach.
                                  
Konrad Łoś posiada doświadczenie samorządowe oraz urzędnicze. Od 2014 r. wykonuje mandat radnego Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. W kadencji 2014-2018 był wiceprzewodniczącym Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony  Środowiska. W latach 2003 - 2007 był urzędnikiem samorządowym w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. Przeszedł poszczególne szczeble kariery urzędniczej; zaczynał pracę jako stażysta – absolwent, a kończył zatrudnienie jako licencjonowany zarządca nieruchomości. Natomiast przed ukończeniem studiów pracował także w swoim pierwszym wyuczonym zawodzie – na stanowisku pracownika ochrony i konwojenta, gdzie nauczył się szanować ludzką pracę. Począwszy od 2011 r. do 2017 r.  przez dwie kadencje dzięki zaufaniu członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Strzecha” w Bielsku-Białej reprezentował ich interesy w jedenastoosobowej Radzie Nadzorczej, której w latach 2014- 2017 był przewodniczącym.

Ponadto Konrad Łoś pełni szereg funkcji eksperckich i doradczych o doniosłym znaczeniu społecznym:

- wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem wymiar sprawiedliwości i organy ścigania, pełniąc funkcję biegłego sądowego Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej (od 2005 r.) w zakresie gospodarowania nieruchomościami. Przez jedną kadencję, począwszy od 2011 r. był także biegłym sądowym Sądu Okręgowego w Katowicach. Jest autorem kilkudziesięciu rozstrzygnięć naukowych (opinii) wydanych na polecenie organów prowadzących postępowania,
- jest arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach (od 2011 r.) oraz ekspertem Centrum Ekspertyz i Usług Kryminalistycznych w Warszawie.
- przez wiele lat był przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego w Beskidzkim Stowarzyszeniu Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości w Bielsku-Białej, którego był inicjatorem i współtwórcą (funkcja społeczna). 
- jest członkiem Rady Nieruchomości przy Instytucie Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach (funkcja społeczna).