Place zabaw dla najmłodszych i fitness parki dla seniorów
Wspieram te inicjatywy
Bielsko-Biała
Moje Miasto
Nauczyciel akademicki
.
Budowa ścieżek rowerowych oraz nowych miejsc wypoczynku i rekreacji
Aktywnie wspieram te inicjatywy
Nowe inwestycje
jako podstawa rozwoju miasta

Dzięki zaufaniu, jakim Konrad Łoś został obdarzony przez Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Strzecha” w Bielsku-Białej, w latach 2011 – 2017 miał zaszczyt reprezentować ich interesy w Radzie Nadzorczej tej spółdzielni.

Z kolei sami członkowie Rady wybrali go jej przewodniczącym w kadencji 2014 – 2017.  W związku z działalnością na rzecz SM „Strzecha” zna nasze osiedla mieszkaniowe, problemy mieszkańców i stara się je realnie rozwiązywać.

Konrad Łoś był współinicjatorem wielu nowych przedsięwzięć zmieniających na lepsze standard zamieszkiwania kolejnych budynków w Spółdzielni Mieszkaniowej „Strzecha” w Bielsku-Białej. W okresie kiedy kierował spółdzielczym organem nadzoru powstało wiele nowoczesnych placów zabaw dla dzieci oraz siłowni plenerowych dla dorosłych, zaś otoczenie wielu budynków zmieniło swoje oblicze. Wobec ustawowego ograniczenia liczby kadencji do dwóch Konrad Łoś nie ubiegał się o funkcję członka Rady Nadzorczej podczas Walnego Zgromadzenia Członków w 2017 r. 


Szerzej na ten temat w rozmowach z Konradem Łosiem zamieszczanych w cyklicznie wydawanych biuletynach spółdzielczych.


Biuletyn spółdzielczy i prasa:  http://www.smstrzecha.pl/Biuletyn.php

 

Zdjęcia z wręczenia Spółdzielni Mieszkaniowej Strzecha Grand Prix Dobra Spółdzielnia

Galeria zdjęć z otwarcia placów zabaw na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Strzecha

Plac zabaw na Osiedlu Piastowskim

Plac zabaw na Osiedlu Wojska Polskiego

 

 Plac zabaw na Osiedlu Wojska Polskiego

Plac zabaw na Osiedlu Piastowskim

 

Plac zabaw na Osiedlu Piastowskim

Plac zabaw na Osiedlu Wojska Polskiego (ulica Podchorążych)

Plac zabaw na Osiedlu Kopernika

Plac zabaw na ulicy Wapienickiej