Place zabaw dla najmłodszych i fitness parki dla seniorów
Wspieram te inicjatywy
Bielsko-Biała
Moje Miasto
Nauczyciel akademicki
.
Budowa ścieżek rowerowych oraz nowych miejsc wypoczynku i rekreacji
Aktywnie wspieram te inicjatywy
Nowe inwestycje
jako podstawa rozwoju miasta

Konrad Łoś jest absolwentem IV Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Bielsku-Białej. W latach 1998-2003 odbywał studia  na  Wydziale  Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie w dniu 23 czerwca 2003 r. obronił tytuł magistra z ogólnym wynikiem bardzo dobrym. Praca magisterska napisana pod kierunkiem naukowym prof. zw. dr hab. Stanisławy Kalus dotyczyła odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego za szkody wyrządzone przez ich funkcjonariuszy. Między innymi z tego powodu problematyka samorządowa towarzyszyła mu w dalszej pracy naukowo-dydaktycznej i zawodowej.

Konrad Łoś po odbyciu w latach 2003-2007 studiów doktoranckich uzyskał w dniu 19 maja 2009 r. stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa, nadany  przez Uniwersytet Śląski w Katowicach,  na Wydziale Prawa i Administracji. Rozprawa doktorska została napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Zdebla – kierownika Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Śląskiego.

Konrad Łoś jest także absolwentem Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, a także ukończył podyplomowe studia z zakresu wyceny  i  gospodarki nieruchomościami na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zrealizował także specjalistyczny kurs z zakresu zarządzania nieruchomościami organizowany przez Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa w Warszawie. Po złożeniu egzaminów uzyskał państwowe licencje zawodowe zarządcy nieruchomości oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami nadane przez ministra właściwego ds. infrastruktury i budownictwa. Odbył ponadto w Śląskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych 15 miesięczną praktykę zawodową w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego poświadczoną stosownym dziennikiem. Posiada ukończony kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz jest wpisany na listę kandydatów na członków rad nadzorczych prowadzoną przez Ministerstwo. Jest także absolwentem Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony w Bielsku-Białej. Posiada tytuł detektywa. Brał udział w kilkudziesięciu specjalistycznych szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe.