Place zabaw dla najmłodszych i fitness parki dla seniorów
Wspieram te inicjatywy
Bielsko-Biała
Moje Miasto
Nauczyciel akademicki
.
Budowa ścieżek rowerowych oraz nowych miejsc wypoczynku i rekreacji
Aktywnie wspieram te inicjatywy
Nowe inwestycje
jako podstawa rozwoju miasta

 

 Kandydat do Sejmu RP z okręgu obejmującego:
-miasto Bielsko-Biała,
-powiat bielski,
-powiat żywiecki,
-powiat cieszyński
-powiat pszczyński.

 

Szanowni Państwo !


Nazywam się Konrad Łoś. Mam 44 lata i jestem bielszczaninem. Wychowywałem się i mieszkam w Wapienicy, gdzie uczęszczałem do tut. Szkoły Podstawowej nr 32. Związany jestem także z Osiedlem Polskich Skrzydeł, gdzie spędziłem młodzieńcze lata. Egzamin dojrzałości złożyłem w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej. 


Dzisiaj jestem doktorem prawa i na co dzień od kilkunastu lat wykonuję zawód nauczyciela akademickiego. Stąd też mam dobry kontakt z młodzieżą i znam jej problemy. Na przestrzeni ostatnich 15 lat prowadziłem działalność dydaktyczną m.in. w Bielsku-Białej, Żywcu oraz Cieszynie. Przez kilka lat byłem także urzędnikiem zatrudnionym w strukturach  administracji samorządowej. 


Poza aktywnością zawodową staram się także pomagać innym ludziom. Zajmuję się działalnością o charakterze pro bono wiedząc, że wielu ludzi nie stać na profesjonalną pomoc prawą, świadczoną na rynku. Przyczyniłem się do założenia Biura Interwencji Prawnej w Bielsku-Białej, działającego początkowo w strukturze biura poselskiego. W ramach społecznej misji prowadzonej działalności udzielam nieprzerwanie od 12 lat bezpłatnych porad prawnych dla zgłaszających się o pomoc mieszkańców.


W latach 2011-2017 dzięki zaufaniu, jakim obdarzali mnie Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Strzecha” w Bielsku-Białej miałem zaszczyt reprezentować ich interesy w Radzie Nadzorczej tej spółdzielni, zaś sami członkowie Rady wybrali mnie jej przewodniczącym. Stąd też doskonale znam problemy mieszkańców osiedli mieszkaniowych i staram się je w miarę obiektywnych możliwości  rozwiązywać. Czym byłoby bowiem dobro wspólne gdyby zapomnieć o pojedynczym człowieku? W swojej działalności kieruję się zawsze praworządnością i ochroną interesu publicznego, nie lekceważąc przy tym dobra jednostek, czyli poszczególnych, pojedynczych mieszkańców. Moje motto niezmiennie brzmi W TROSCE O DOBRO WSPÓLNE.


Od 2014 r. dzięki Państwa zaufaniu i poparciu wykonuję mandat radego Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Pełnienie funkcji radnego Bielska-Białej jest dla mnie wielkim wyróżnieniem oraz zobowiązaniem. W obecnej kadencji kieruję Komisją Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa oraz jestem wiceszefem klubu radnych PIS. Poza aktywnym udziałem w pracach Rady Miejskiej oraz jej komisji w okresie pełnienia funkcji radnego  sformułowałem ponad 380 pisemnych wystąpień w sprawach ważnych dla mieszkańców, z czego ponad 100 posiada status interpelacji, co czyni mnie liderem, nie tylko pod względem aktywności, lecz także skuteczności w działaniu.  Jestem laureatem II miejsca w plebiscycie Dziennika Zachodniego na najlepszego radnego w mieście.
W ostatnich wyborach samorządowych w 2018 r. uzyskałem NAJLEPSZY W HISTORII BIELSKIEGO SAMORZĄDU indywidualny wynik do Rady Miejskiej. Swój głos oddało na mnie 3 314 wyborców. W wyborach samorządowych w 2014 r. kandydując także z listy Prawa i Sprawiedliwości (miejsce 4 na liście) uzyskałem 1179 głosów, co przełożyło się na najlepszy rezultat w całym okręgu wyborczym i czwarty wynik w Bielsku-Białej.
Nie zmieniam komitetów wyborczych pod wpływem nastrojów społecznych oraz sondaży.


Dzisiaj ponownie zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o poparcie w najbliższych  wyborach parlamentarnych. Wyraziłem zgodę na kandydowanie do Sejmu RP wierząc, iż jako parlamentarzysta będę mógł zdziałać znacznie więcej, także dla naszego regionu. Dziękując za dotychczas otrzymywane zaufanie proszę Was o głos w nadchodzących wyborach.


Lista Prawa i Sprawiedliwości. Miejsce nr 10.


Zapewniam, że głos Państwa oddany na moją osobę nie będzie głosem straconym - serdecznie o niego proszę !

 

ZAWSZE SŁUCHAM GŁOSU MIESZKAŃCÓW !
ZAWSZE MOŻECIE NA MNIE LICZYĆ !
NIE ZAWIODĘ!